Covid-19 opatření od 22.10.2020

Děkujeme všem partnerům za dodržování veškerých nutných opatření

Opatření v rámci Covid-19 po 22.10.2020
Covid-19 - opatření

Vážení zákazníci,
Naše prodejny na základě výjimky jsou v provozu i v rámci přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona ze dne 21.10.2020. Z důvodů nutnosti zvýšené ochrany našich zákazníků a zaměstnanců jsme přijali s platností od 22.10.2020 následující opatření a rádi bychom Vás požádali o jejich dodržování:


 • Prosíme zákazníky, aby do prostorů prodejen vstupovali pokud možno jednotlivě.
 • Prosíme zákazníky, aby v prostorách prodejny nepobývali po delší dobu, než je čas, nutný k vyřízení a administrativnímu zprocesování jejich zakázky.
 • Prosíme zákazníky, aby v prostorách servisu nepobývali po delší dobu, než je čas, nutný k předání vozidla mechanikovi nebo přejímacímu technikovi.
 • Prosíme zákazníky o dodržování vzájemného odstupu v rozsahu, vyznačeném na podlaze prodejny a pokud tato vzdálenost z provozních důvodu vyznačena není o dodržování rozestupů nejméně 2 metry.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Související informace:

 • Provoz při Covid-19
  Rádi bychom Vás informovali, že pro Vás stále pracujeme v rámci naší rozšířené mimořádné prodejní doby. Opatření, která mají zamezit šíření koronaviru však začínají dopadat i na nás. S rostoucím počtem našich kolegyň a kolegů, […]
 • Covid-19 opatření od 22.10.2020
  Vážení zákazníci, Naše prodejny na základě výjimky jsou v provozu i v rámci přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona ze […]
 • Opatření v rámci Covid-19
  Vážení zákazníci, v souvislosti s vývojem epidemie Covid-19 a navazujícími opatřeními vydávanými příslušnými státními orgány bychom Vás rádi informovali o opatřeních, která jsme na našich prodejnách přijali v zájmu Vaší bezpečnosti. Současně Vás upřímně žádáme […]