Marketingový souhlas

Marketingový  souhlas udělený společnosti Storex FST

(Žižkova 864/73, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 63146801)

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru a rozhodnutí sjednat si a využít některých z produktů nebo služeb nabízených společností Storex FST, spol. s r.o. (dále jen Storex FST).

Naši nabídku se snažíme co nejlépe přizpůsobit Vašim potřebám a přáním a k tomu využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou legislativou. Neradi bychom Vás zahlcovali nabídkou nevhodných produktů, z tohoto důvodů si Vás dovolujeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Za základě poskytnutí tohoto souhlasu o Vás budeme zpracovávat následující údaje: jméno a příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje, RZ a informace o využívání produktů a služeb, informace z telefonických rozhovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, dále pak údaje o poskytnutí tohoto souhlasu včetně informací o jeho případném odvolání.

Tyto údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech, k nimž mají přístup pouze vybraní zaměstnanci naší společnosti.

V určitém rozsahu mohou získat přístup k Vašim údajům i osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti a to např. provozovatelé našich IT systémů, osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů nebo hromadných sms zpráv (pokud takové osoby budeme využívat), provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Výše uvedené údaje o Vás budeme zpracovávat za účelem nabídky produktů a služeb nabízených naší společností, a to prostřednictvím elektronických nebo telekomunikačních kanálů, dále pro účely marketingové zpracování a případné analýzy s cílem přizpůsobit nabídku potřebám zákazníka a zkvalitnit poskytované služby, a to primárně po dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělil či jej odvolal, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám nabídku produktů či služeb předávali.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. V případě, že se nestanete naším zákazníkem, bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení.

Bližší informace k tomuto souhlasu, ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na našich prodejních místech nebo na webových stránkách Storex FST – www.storex.cz.

Děkujeme za projevenou důvěru.

Storex FST, spol. s r.o.