Opatření v rámci Covid-19

Chrámíme Vás, chraňte nás.

Vážení zákazníci,

v souvislosti s vývojem epidemie Covid-19 a navazujícími opatřeními vydávanými příslušnými státními orgány bychom Vás rádi informovali o opatřeních, která jsme na našich prodejnách přijali v zájmu Vaší bezpečnosti. Současně Vás upřímně žádáme o jejich respektování.

Prosíme Vás, abyste do našich prodejen a servisních pracovišť vstupovali pouze v ochranných rouškách. Pokud vyhodnotíte, že trpíte příznaky respiračního onemocnění, rádi Vás přeobjednáme na dobu, kdy budete zcela zdrávi

Aktuálně není možné, aby zákazník byl přítomen v objektu servisního pracoviště déle, než je nezbytné pro předání vozidla mechanikovi. Rovněž uvítáme, pokud na prodejně nestrávíte více času, než je nutné pro sjednání, popřípadě uhrazení Vaší zakázky.

Pro maximální ochranu Vašeho zdraví není v současné době rovněž možné, s výjimkou nezbytně nutných situací, Vám pro zajíždění do servisních prostor poskytnout naše zaměstnance pro řízení Vašeho vozidla.

V případě, že máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte se, prosím, obrátit na vedoucí jednotlivých prodejen.

Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se společně s Vámi zase na normální časy.

Související informace:

  • Provoz při Covid-19
    Rádi bychom Vás informovali, že pro Vás stále pracujeme v rámci naší rozšířené mimořádné prodejní doby. Opatření, která mají zamezit šíření koronaviru však začínají dopadat i na nás. S rostoucím počtem našich kolegyň a kolegů, […]
  • Covid-19 opatření od 22.10.2020
    Vážení zákazníci, Naše prodejny na základě výjimky jsou v provozu i v rámci přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona ze […]
  • Opatření v rámci Covid-19
    Vážení zákazníci, v souvislosti s vývojem epidemie Covid-19 a navazujícími opatřeními vydávanými příslušnými státními orgány bychom Vás rádi informovali o opatřeních, která jsme na našich prodejnách přijali v zájmu Vaší bezpečnosti. Současně Vás upřímně žádáme […]