Vyjádření firmy Goodyear k nelegálním dovozům pneumatik

Společnost Goodyear vydala prohlášení, týkající se nelegálních dovozů pneumatik. Jako společnost, která po celou dobu svého 30 letého působení na trhu vždy prodávala pneumatiky výhradně z oficiální distribuce, se s prohlášením plně ztotožňujeme a přetiskujeme je v plném rozsahu.

Vážení obchodní partneři,
Rádi bychom Vás upozornili na nový krok, kterým společnost Goodyear od třetího čtvrtletí roku 2020 řeší problém nelegálního „paralelního dovozu”. A dále tak chrání naše dobré jméno, značky, výrobky a naše zákazníky.
Z právního hlediska je „šedý trh” nebo také „paralelní dovoz” produkt, který, i když nemusí při exportu do Evropské unie (EU), jiných členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Spojeného království, porušovat žádný zákon nebo porušovat práva v zemi vývozu, porušuje však ochranné známky, design, patentová práva nebo porušuje další příslušné zákony, například zákony o nekalé soutěži*.
Některé pneumatiky se vyrábějí v EU speciálně pro export a distribuci mimo tyto oblasti. Ostatní pneumatiky jsou vyrobeny mimo EU pouze pro místní distribuci. Nákup těchto pneumatik mimo EU a jejich následný dovoz do EU představuje nelegální paralelní import a porušení ochranných známek.
Evropská organizace společnosti Goodyear má výhradní práva na distribuci a prodej značkových pneumatik Goodyear a Dunlop na evropském trhu. Pokud je pneumatika dovážena do EU (včetně Spojeného království od 1. ledna 2021) organizací, která není součástí společnosti Goodyear, bez souhlasu společnosti Goodyear, jedná se o „neautorizovaný” nebo „nelegální” dovoz a nelze ji distribuovat, prodávat ani nabízet k prodeji v EU. Taková činnost porušuje práva společnosti Goodyear na ochranné známky nebo jiná zákonná práva.
Goodyear alokuje mnoho zdrojů na vývoj vysoce kvalitních produktů. Naše značky a produkty jsou cenným obchodním majetkem a podnikneme kroky k prosazení našich zákonných práv ve vztahu k jakékoli činnosti, která by mohla snížit hodnotu těchto aktiv.
Od třetího čtvrtletí roku 2020 začala společnost Goodyear gravírovat určité pneumatiky vyrobené v Evropě, a určené k prodeji mimo EU a EHP, označením „export EU”. Tato akce je určena k ochraně dobrého jména a pověsti společnosti Goodyear, ale také ve prospěch našich zákazníků. Označení pomůže zabránit dovozu pneumatik, které nejsou určeny k prodeji v EU a EHP. Vezměte prosím na vědomí, že v současné době gravírujeme pouze omezený počet dezénů pneumatik – negravírované pneumatiky mohou být stále z nelegálního importu. Zůstává odpovědností každého účastníka trhu v EU a EHP ujistit se, že pneumatiky Goodyear zakoupené nebo prodané od třetí strany neporušují práva společnosti Goodyear na ochrannou známku. 
Kromě porušení práv na ochrannou známku společnosti Goodyear nemusí být nelegálně importované pneumatiky vyvinuty speciálně pro evropský trh a silniční podmínky. Tyto nelegálně importované pneumatiky jsou rovněž vyloučeny z poprodejní záruky společnosti Goodyear v EU a reklamace v EU mohou být zamítnuty.
Společnost Goodyear podnikla právní kroky proti velkému počtu distributorů v celé EU. Získali jsme díky tomu soudní zákazy dovozu pneumatik Goodyear na náš trh, likvidaci nelegálně dovezených pneumatik. Dále jsme zajistili podrobností o zdrojích předcházejícího zásobování, náhradu škod a náhradu nákladů řízení.